Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, EXPO ile ilgili planlara otellerden konutlara yollardan sosyal tesislere kadar pek çok farklılık getirdi.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı itirazları değerlendirerek, EXPO'yla ilgili İnciraltı planlarını revize etti. Bakanlık, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı itirazların büyük bölümünü dikkate aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü Koruma Genel Müdürlüğü, planları önümüzdeki günlerde İzmir'e gönderecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, "Dört dörtlük bir plan oldu. Belediyenin istekleri doğrultusunda sorun çözüldü" dedi.

Aşırı yapılaşma
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanarak 19 Kasım'da askıya çıkarılan EXPO'yla ilgili İnciraltı planlarına, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Balçova Belediyesi de itiraz etmişti. Büyükşehir Belediyesi'nin, planlarda öngörülen aşırı yapılaşma ve İnciraltı lagününün zarar görme riskine karşı itirazda bulunduğu açıklanmıştı. Kocaoğlu, 8 Ocak'ta bürokratları ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'la yaklaşık 2 saat süren bir görüşme yapmıştı. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, Büyükşehir Belediyesi'nin itirazları doğrultusunda planları revize edip göndereceklerini açıklamıştı. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü Koruma Genel Müdürlüğü'nce plana yapılan itirazlar doğrultusunda değişikliklere gidildi. Hazırlanan raporda, "Özel proje alanı tanımı kaldırılarak söz konusu alanın yeniden planlamasına ilişkin düzenlemeler, 1/25 bin ölçekli çevre düzeni planında belirtilen bölünebilme ve yapılaşma koşullarına ilişkin yapılan maddi hatalara ilişkin düzenlemeler, planın uygulama kabiliyetini artırmaya yönelik plan notlarında düzenlemeler yapılmıştır" denildi. Yapılan değişikliklerle ilgili Bakan Bayraktar, "Planlarda gerekli değişiklikler yapıldı. Önümüzdeki günlerde Büyükşehir Belediyesi'ne göndereceğiz. Zaten onlarla oturup konuşmuştuk. O sorunu dört dörtlük hallettik. Sorun çözüldü. Hayırlı olsun" dedi.

Sorunlar çözüldü
- Daha önceki planlarda 4 olan cami sayısı yeni planda 3'e indirildi. 
- Planda ayrıca mevcut iyi durumdaki yapılara rastlayan yol güzergahı ve genişliklerin değiştirilmeden kaydırılmasına karar verildi. Bu düzenleme ile planların uygulanabilirliliği artırıldı. Eski planda yapılara denk gelen yolların yerleri değiştirilerek, sorun ortadan kaldırıldı. 
- Mevcut planda dikkate alınmayan yurt, otel ve askeri alan yeni planda yer aldı. 1/25 binlik planlarda yer alan bu bölge 1/5 bin ve 1/1000'lik planlarda yer aldı. Plan bütünlüğü sağlandı.
- Büyükşehir Belediyesi'nin itirazında, "1/5 bin ve 1/1000 ölçekli planlar incelendiğinde, kür merkezi (termal tesis, tedavi havuzları, açık ve kapalı havuzlar, spor salonları, günü birlik alanlar ve yeşil alanlar için ayrılan alan) ve özel proje alanlarının (Sağlık tesisi, sasyal kültürel merkezler, kongre merkezi, fuar toplantı salonları, idari binalar yapılabilecek) kullanımının şahıs veya kamu olduğuna ilişkin bir açıklama bulunmadığı belirtilmişti. Ayrıca kamulaştırmaların kim tarafından ve ne şekilde yapılacağına ilişkin açıklama olmadığı itirazı da yapılmıştı. Bakanlığın hazırladığı projede kür merkezinin kamuya bırakılması öngörüldü. Devlet, özel şahıslara ait alanları kamulaştıracak. 
- Üçkuyular İskelesi'nin güneyinde kalan özel proje alanı tanımı kaldırıldı ve burası kamusal alan olarak tescillendi. 
- 1/25 bin ölçekli çevre düzeni planında belirtilen bölünebilme ve yapılaşma koşullarına ilişkin yapılan maddi hatalar düzeltildi. Böylece Büyükşehir Belediyesi'nin, "1/25 bin ölçekli Çevre Düzeni planı ile 1/5 bin ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı arasında sosyal tesis, sosyal donatı ve yeşil alanlar açısından farklılık bulunuyor" itirazı giderilmiş oldu. Yapılan düzenlemeyle İnciraltı için yapılan planlar arasında uyumsuzluk giderildi.
- Planın uygulama kabiliyetini artırmaya yönelik plan notlarından değişiklik yapıldı. Buna göre Büyükşehir Belediyesi'nin "EXPO ve turizm fonksiyonlarıyla bütünleşik ve süreli konut ihtiyacına yönelik tasarlanması öngörülen otoyol cephesi, yalnızca konut olarak planlanmış olup bu alana gelecek kalıcı nüfusun ihtiyacı olan eğitim, sosyo-kültürel tesis v.b alanların yetersiz olduğu belirlenmiştir" şeklindeki görüşü doğrultusunda otoyol cephesinde konut projesinden vazgeçildi. İnciraltı bölgesinde konutlar yerine rezidansların yapılması öngörüldü. Yapılan düzenleme ile İnciraltı'na getirilecek nüfus azaltıldı ve sosyal donatı alanları (eğitim-sağlık alanları) artırıldı.

Leave a Reply

Düşüncelerinizi bekliyoruz... Linki paylaşın, tüm İzmir yorumlasın...